Geschiedenis Wilhelminaberg

Het begin van de Trappen Naast Snowworld

De Wilhelminaberg in Landgraaf waar de Trappen naast Snowworld op gelegen zijn is geen natuurlijk gevormde heuvel. SteenkoolDe heuvel is opgeworpen door mensenhand, en wel met restgesteente uit de Staatsmijn Wilhelmina.
Dit restgesteente was een afvalproduct dat vrij kwam bij het delven van steenkool.
Steenkool is een fossiele brandstof en werd op verschillende manieren gebruikt. Zo werd het gebruikt voor het verwarmen van huizen, stoken van elektriciteitscentrales en bij de ijzerproductie.

Trappen naast Snowworld - geschiedenis - uitzicht
Klik op de kaart voor een overzicht van het uitzicht dat je vanaf de top van de Wilhelminaberg kunt verwachten !

Staatsmijn Wilhelmina

Steenkolenmijn Wilhelmina in Terwinselen, RP-F-00-6000Staatsmijn Wilhelmina werd aangelegd in het begin (1903) van de 20ste eeuw in Terwinselen-Kerkrade. In 1906 toen de twee schachten van de Staatsmijn gerealiseerd waren kon men beginnen met het delven van de steenkool en begon daarmee ook de groei van de Wilhelminaberg. In 1969 werd de Wilhelmina mijn na 63 jaar trouwe dienst gesloten.Staatsmijn Wilhelmina

De staatsmijn lag ingesloten tussen diverse andere particulier mijnen zoals de Laura, Oranje Nassau I, Oranje Nassau II en de Domaniale mijn en Willem-Sophia.

Deze particuliere mijnen dolven, net als Staatsmijn Wilhelmina, gasarme magerkool voor het gebruik in huishoudens. De Wilhelmina mijn had daarnaast ook nog een synthetische antraciet fabriek in gebruik.
De andere staatsmijnen dolven hoofdzakelijk gasrijke vetkool voor industrieel gebruik en hadden daarbij vaak ook een cokesfabriek.

Omdat de staatsmijn ingesloten lag tussen andere particuliere mijnen was het niet mogelijk om de productie uit te breiden in de breedte van het grondgebied, dus werd gekozen voor een uitbreiding in de diepte. Hierdoor werd de oudste en eerste verdieping op 162 meter diepte ingekrompen. De op 253 meter diepte gelegen verdieping werd gebruikt voor luchtvoorziening en materiaal aanvoer. En om de productie van kolen te garanderen werden nieuwe verdiepingen gemaakt op 331, 420, 506 en 785 meter diepte.

Wilhelminaberg

De Wilhelminaberg is de grootste mijnsteenberg van Nederland. Het totale grondoppervlak bedraagt ongeveer 33 hectare, terwijl de totale massa ongeveer 36 miljoen ton bedraagt. In 1974 bedroeg het hoogste punt van de berg ongeveer 96 meter. Er zijn grotere steenbergen geweest, maar deze zijn afgegraven na het sluiten van de bijbehorende mijn.
Koningin Wilhelma bezoekt de mijnstreek Mijn Wilhelmina te Terwinselen, Bestanddeelnr 900-4154
Na de sluiting van de Wilhelmina Staatsmijn was het de bedoeling om de steenberg af te graven, maar na het uitvoeren van berekeningen bleek dit te kostbaar te worden en te lang te gaan duren. Hierop is tijdens de herstructurering “van zwart naar groen” gekozen om aan het gebied een recreatieve functie te geven en ontstond recreatiegebied Strijthagen.
Na het verlagen van de steenberg met ongeveer 20 meter en hergebruik van het vrijgekomen materiaal om de hellingen minder stijl te maken is de steenberg beplant en onderdeel geworden van het toeristisch-recreatief gebied Park Gravenrode waarin zich ook onder andere Snowworld, Megaland (Pinkpop), Mondo Verde en GaiaZoo bevinden.

Skiën

In 1979 wordt op de Wilhelminaberg door Sigi Moser een kunststof borstel skibaan aangelegd. In 2002 werd op dezelfde plek, na een flinke bouwperiode, de op dat moment grootste indoor skihal geopend met twee pistes van 387 meter en een piste van 100 meter.Trappen Snowworld
Door het bouwen van deze pistes konden bij Snowworld Landgraaf nu ook officiële FIS wedstrijden worden gehouden.
Inmiddels is Snowworld Landgraaf uitgebreid met nog enkele pistes, fitness mogelijkheden, restaurants, een hotel en een heus buiten klimpark.

Aanleg van de Trappen Naast Snowworld

2006

In 2006 laat de gemeente Landgraaf een plan opstellen om de steenberg opnieuw in te richten zodat dit een landmark wordt in Park Gravenrode.
En zo wordt tussen oktober 2006 en mei 2007 een gedeelte van de Wilhelmina steenberg vrij gemaakt van begroeiing en wordt er een betonnen trap op de berg aangelegd.

Onder aan de voet van de trap wordt een waterpartij met een stalen brug aangelegd. In de zijkant van de brug zijn de naam en jaartallen van de Staatsmijn Wilhelmina uitgesneden.landmark

Op de top van de berg wordt een plateau aangelegd vanwaar men een (bijna) 360° uitzicht heeft over de uitgestrekte omgeving. Het Snowworld gebouw belemmerd een gedeelte van het uitzicht. Landelijke herkenningspunten (landmarks) worden op betonnen zuiltjes weergegeven.

2017

In 2017 wordt de trap voorzien van verlichting; 22 masten voorzien van een ledlamp met een zonnepaneel daarboven gemonteerd dat dient voor de stroomvoorziening.

2020

lichtkunstwerk trappen naast snowworld

In 2020, na enige speculaties over het bouwen van een uitkijktoren, roterend restaurant en zelfs een oloïde boven op de Wilhelminaberg is uiteindelijk beslist tot aankoop en (tijdelijke) plaatsing van het lichtkunstwerk ‘Berg van Licht’, bedacht door lichtkunstenaar Har Hollands. Dit kunstwerk is onderdeel van het IBA- expositiejaar. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart in 2020 en ten tijde van het schrijven van dit artikel (september 2021) bijna volbracht.

2021

De aanlanding van de trappen wordt opnieuw ingericht. Het gebied tussen Overstehofweg en de vijver zal geheel vrij gemaakt en voorzien worden van betonnen profielen welke ingezaaid worden met verschillende soorten grassen. sjottelsplakkeHierdoor wordt een onbelemmerd uitzicht op de trap, de top en het lichtkunstwerk mogelijk gemaakt.
De rasters die hier zullen ontstaan door het plaatsen van de betonnen profielen zijn een verwijzing naar de geruite “Sjotelsplakken” die voormalig mijnwerkers vroeger meenamen naar hun werk.

Trappen Snowworld wilhelminaberg brug